ثواب مسجد رفتن

زياد رفتن به مسجد مستحب است.از پيامبراکرم صلي الله عليه و آله روايت‏شده است که:

هر کس به مسجد رود ازوقتي که روانه مسجد مي‏شود تا به خانه بر مي‏گردد،براي هر قدم که بر مي‏دارد ده حسنه نوشته مي‏شود.

مستحب است انسان با کسي که در مسجدحاضر نمي‏شود:

-غذا نخورد

-در کارها با او مشورت نکند

-همسايه او نشود

-از او زن نگيرد.

-و به او زن ندهد

مستحبات مسجد

زودتر از همه به مسجد رفتن و ديرتر از همه ازمسجد بيرون آمدن.

چراغ مسجد را روشن کردن[تامين نور مسجد].

تميز کردن مسجد.

هنگام وارد شدن،ابتدا پاي راست را داخل‏مسجد گذاشتن.

هنگام بيرون آمدن،ابتدا پاي چپ را بيرون‏گذاشتن.

وضو گرفتن،براي رفتن به مسجد.

خوشبو کردن خود و پوشيدن بهتر لباسها براي‏رفتن به مسجد

اين کارها درباره مسجد مکروه است:

عبور از مسجد،به عنوان محل عبور،بدون آنکه در آنجا نماز بخواند.

خوابيدن در مسجد مگر در حال ناچاري.

فرياد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن،مگربراي اذان.

سخن گفتن از امور دنيا در مسجد.

خريد و فروش در مسجد.

انداختن آب دهان و بيني در مسجد(اگر بي‏احترامي به مسجد باشد حرام است.)

رفتن به مسجد براي کسي که سير يا پيازخورده و بوي دهانش مردم را آزار مي‏دهد

 

حوزه علميه قم

مؤسسه عمران مساجد

تقي قرائتي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:56  توسط yazdany  |